Organizacija „Glas žene“ Bihać je 13.06.2018. godine održala akciju na Gradskom trgu u Bihać u okviru Globalne nedjelje protiv oružanog nasilja sa ciljem upoznavanja građanki i građana Bihaća sa UN Rezolucijom 1325 – Žene,mir i sigurnost . Tom prilikom građanima su dijeljeni promotivni materijal o Rezoluciji sa ciljem da se upoznaju sa značajem i sadržajem Rezolucije 1325.UN Rezolucija 1325 ima veoma značajan doprinos u promociji principa zaštite i poštivanja ljudskih prava žena i ženske djece i zaštite principa ravnopravnosti spolova. Rezolucija, pored toga, ima za cilj da se postigne međunarodni mir i sigurnost.Izvršna direktorica Organizacije „Glas žene“ Bihać, Enisa Raković napominje da je „Naročit značaj Rezolucije 1325 je u tome što poziva na povećanje učešća žena u procesima donošenja odluka, sprečavanju konflikata, post-konfliktnim procesima, mirovnim pregovorima i mirovnim operacijama.„

Aktivistkinje Organizacije „Glas žene„ Bihać tokom  akcije razgovarale su građanima i građankama koji većinom nisu znali za postojanje ove Rezolucije kao i za njen značaj u pogledu zaštite ženski ljudskih prava i zagovaranja za veće učeće žena u mirovnim misijama i općenito u izgradnji mira. “Zahvaljujemo se građanima Bihaća na odzivu i aktivnom učešću u akciji, a posebno pokrovitelju  događaja BH Telecomu”, navela je organizacija “Glas žene”.