1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Zaključne napomene o šestom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine

Zaključne napomene o šestom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine

19.06.2020.

UN Komitet za eliminaciju diskriminacije prema ženama (CEDAW Komitet) razmotrio je Šesti periodični izvještaj o implementaciji Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW Konvencija), na 74. zasjedanju, održanom 30. oktobra 2019. godine u Ženevi. Delegacija Bosne i Hercegovine, sačinjena od predstavnika/ca gender institucionalnih mehanizama BiH, a predvođena Agencijom za ravnopravnost spolova BIH MLJPI BIH, prezentovala je Šesti periodični izvještaj CEDAW Bosne i Hercegovine. Na osnovu prezentovanog izvještaja, CEDAW Komitet dao je Zaključne napomene na Šesti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine, koje sadrže preporuke za unapređenje položaja i eliminisanje diskriminacije žena po svim članovima CEDAW Konvencije.

Zaključna zapažanja su dostupna na engleskom i lokalnom jeziku na sljedećim linkovima:

BOS_CEDAW-C-BIH-Concluding-Observations-6_AsAdopted

CEDAW-C-BIH-Concluding-Observations-6_AsAdopted