1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Rodna ravnopravnost na izabranim funkcijama: Akcioni plan u šest koraka

Rodna ravnopravnost na izabranim funkcijama: Akcioni plan u šest koraka

12.05.2014.

Organizacija za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS) uvijek naglašava koliko je značajno da se obezbijede jednaka prava za muškarce i žene. U skladu sa tim, države učesnice saglasile su se da preduzmu potrebne radnje da bi se promovisalo podjednako djelotvorno učešće muškaraca i žena u političkom, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu.