Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise namijenjen je predstavnicima izvršnih i zakonodavnih tijela, ali i svim drugim učesnicima u kreiranju politika i propisa. Priručnik pruža korisne informacije i metodološke upute koje mogu olakšati i osnažiti angažman svih aktera u procesu izrade propisa da, cijeneći potrebu osiguranja jednakih prava i mogućnosti za sve, analiziraju, procijene, donesu i prate implementaciju propisa iz perspektive ravnopravnosti spolova u praksi.
Priručnik je izrađen u sklopu Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP), kojeg finansira Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID).

BOS_Prirucnik

Skills

Posted on

20. Novembra 2015.