1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Prijedlog za izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije BiH

Prijedlog za izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije BiH

03.09.2015.

Untitled1-213x300Sarajevski otvoreni centar, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, izradio je konkretne amandmane na Zakon o zabrani diskriminacije BiH. Među mnogim promjenama, nalazi se i prijedlog da se u sam zakona ugrade slijedeće osnove na kojima je diskriminacija zabranjena: ‎spol,‎interseksualnost, rod, seksualna orijentacija, ‪‎rodni identitet i‪ izražavanje, osnove od velikog značaja za ‪‎LGBT osobe i žene.

Amandmani na Zakon o zabrani diskriminacije BiH – 1SEP2015