Izvještaj o realizaciji FIGAP II programa za 2020. godinu

FIGAP II program je integralni dio programa rada i budžeta gender institucionalnih mehanizama (ARS BiH, GCFBiH i GCRS). Stoga su u ovom izvještaju (za sve ciljeve) navedene aktivnosti koje su djelomično ili potpuno finansirane iz sredstava FIGAP II programa,  aktivnosti koje su finansirane iz drugih izvora sredstava (budžeta institucija ili drugih donatora), te aktivnosti koje su dio redovnih mandata gender institucionalnih mehanizama (GIM) za koje nije potrebno posebno finansiranje.

http://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2021/11/210415_Sazetak-narativnog-FIGAP-II-izvjestaja-2020_FINAL.pdf

 

Skills

Posted on

8. Novembra 2021.