Izvještaj o napretku u primjeni Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje u BiH u okviru procesa Peking +25

Izvještaj o napretku u primjeni Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje u BiH u okviru procesa Peking +25

Izvještaj o napretku izradila je Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Gender Centar Republike Srpske i Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu prikupljenih informacija nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, uz tehničku podršku kancelarije UN Women u Bosni i Hercegovini. Pregled napretka u provođenju Pekinške deklaracije i Platforme za akciju za Bosnu i Hercegovinu za period (2014-2019) izrađen je na osnovu UNCSW Uputstva, koji je dostavljen u vidu upitnika i ujedno daje osvrt na neke od najvažnijih postignuća u unaprijeđenju ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena, korz donošenje antidiskriminacijskog zakonodavstva, provođenju Gender akcionog plana BiH i sektorskih akcijskih planova.

Izvještaj o napretku u primjeni Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje u BiH u okviru procesa Peking +25

Skills

Posted on

27. Maja 2019.