1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Indikatori za praćenje Konvencije Savjeta Evrope prema ženama i nasilja u porodici

Indikatori za praćenje Konvencije Savjeta Evrope prema ženama i nasilja u porodici

04.02.2015.

Indikatori za praćenje primjene odredbi Konvencije Savjeta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici izrađeni su u okviru regionalnog projekta “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“, realizovanog tokom 2012-2014. godine.