1. Home
  2.  » 
  3. Project
  4.  » Vodič za žene kroz reformu sektora sigurnosti

Vodič za žene kroz reformu sektora sigurnosti

12.05.2014.

Vodic_AI_ISS

Svrha ovog vodiča je da potakne vas i ostale žene civilnog  društva da se angažujete u transformiranju sektora sigurnosti  u vašim zajednicama i zemljama. Vodič vas ohrabruje da  učestvujete u dijalogu i donošenju  odluka,  je da se angažujete  u reformi sektora sigurnosti. U konačnici, tako ćete pomoći  razvoj sektora sigurnosti koji će biti efektivan i u kojem će   postojati odgovornost prema građanima.

Ovaj vodič napisan je za žene koje nisu  formalno izučavale  oblast sigurnosti niti su radile u sektoru sigurnosti. Ako već  imate predznanje o pitanjima vezanim za reformu sektora  sigurnosti, nadamo se da će vas ovaj vodič inspirisati i da će  podstaći nove ideje.  ez obzira na to odakle dolazite i čime se bavite, vi razumijete vašu zajednicu i želite da vam sektor  sigurnosti bolje služi.