(Beč, 6 – 7. maj 2019) Predstavnik Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine učestvovao je u radu dvodnevne konferencije pod nazivom “Predanost – podaci – akcija – Konferencija o borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“ koja je 6. i 7. maja održana u Beču.

Cilj konferencije, na kojoj je učestvovalo preko 100 predstavnika/predstavnica država i vlada, međunarodnih organizacija i civilnog društva, bio je predstavljanje nalaza “Istraživanje OSCE-a o dobrobiti i sigurnosti žena” i dijalog najvažnijih aktera o provedbi preporuka koje proističu iz ovog važnog istraživanja.

Rezultati istraživanja provedenog u zemljama Zapadnog Balkana, Moldaviji i Ukrajini govore o velikoj rasprostranjenosti rodno zasnovanog nasilja, pri čemu je 70% ispitanica, odnosno, procijenjenih 16 miliona žena, doživjelo neki vid rodno zasnovanog nasilja, uključujući i seksualno uznemiravanje i uhođenje, u periodu nakon 15 godine života. Neprijavljivanje nasilja, zbog stida, ali i zbog nepovjerenja u institucije, takođe predstavlja veliki problem i svega 7% ispitanica je nasilje od strane partnera prijavilo policiji.

Rezultati istraživanja su raspoloživi i za svaku državu pojedinačno i predstavljaju  izuzetno važnu polaznu osnovu za sagledavanje stanja rodno zasnovanog nasilja, pripremu politika i postavljanje strateških ciljeva.

Na konferenciji je posebno je tematizovan uticaj koje nasilje ostavlja na žene, djecu i društvo u cjelini, problem neprijavljivanja nasilja kao i važnost podataka za donošenje državnih akcionih planova za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja.

Thomas Greminger, generalni sekretar OSCE-a, zaključujući skup istakao je da “sada imamo podatke i više nemamo izgovora da ne djelujemo! Shvatimo rezultate ovog istraživanja kao snažan poziv na akciju!”

 

 Specijalna izvjestiteljica UN-a za nasilje nad ženama, njegove uzroke i posljedice, Dubravka Šimonović, posebno je istakla problem velikog implementacijskog gapa između međunarodnih dokumenata i stanja na terenu.

Vanja Jošić iz nevladine organizacije “Perpetuum mobile” iz Banja Luke govorio je o pozitivnim iskustvima iz Bosne i Hercegovine na uključivanju muškaraca i dječaka u borbu protiv rodnih stereotipa i za veću ravnopravnost spolova u društvu.