Agencija za ravnopravnost polova BIH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH podržala je, iz FIGAP II Programa (Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana BIH, koji finansira švedska SIDA), Projekat „Leadership akademija“  Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Leadership akademija je edukacijski program usmjeren na osnaživanje liderskih kapaciteta žena u bh. politici i predstavlja veoma značajan korak u umrežavanju žena u politici i poticanju njihovog aktivnog političkog angažmana.
Leadership akademija će biti realizirana u formi dva ciklusa edukacija tokom 2021. godine i to u maju i septembru. Koncipirana je u 6 modula koji su fokusirani na jačanje liderskih potencijala žena u politici u okviru transverzalnih oblasti definiranih Gender akcionim planom, a koje uključuju: medije, unapređenje položaja višestruko marginaliziranih grupa žena, balansa profesionalnog i privatnog života i uloge muškaraca kao saveznika u postizanju rodne ravnopravnosti. 

Poziv na prvi ciklus edukacija u okviru Leadership akademije, otvoren je do 15. maja 2021. godine. Detaljnije informacije se mogu naći na sljedećem linku:

http://www.efsa.unsa.ba/ef/bs/dogadjaji/poziv-za-prvi-ciklus-edukacija-leadership-akademija-liderice-u-politici