Pozivamo bh. marketing agencije na online sastanak sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH koji će se održati u petak, 23.04.2021. godine, u periodu od 10 – 12 sati putem Zoom platforme.

Namjera nam je da, u neformalnoj atmosferi i u izravnom kontaktu sa predstavnicima bh. marketing agencija, razgovaramo o mogućnostima suradnje na izradi i provedbi javnih kampanja/promocija koje Agencija za ravnopravnost spolova BiH namjerava realizirati u narednom periodu.

Pozivamo zainteresirane da se prijave na e mail adresu marinela.domancic@mhrr.gov.ba najkasnije do 20.04.2021. u 15 sati kako bi blagovremeno dobili link za zoom. Prijavni e-mail treba sadržati naziv i kontakt agencije/firme te ime, prezime i e-mail adresu osobe koja će sudjelovati u konsultacijama.

AGENCIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE