Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, potpisala je u utorak 20.11.2018. godine u Sarajevu, s predsjednicama Fondacije lokalne demokratije i Mreže policijskih službenica Jasminom Mujezinović i Kristinom Jozić protokol o zaštiti braniteljica/branitelja ljudskih prava, koji znači da je BiH spremna da gradi sistem i mehanizme zaštite braniteljima ljudskih prava.

Fondacija lokalne demokratije je sa Mrežom policijskih službenica, a uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije kroz MATRA program, implementirala projekat “Ostati sigurne – Mreža sigurnosti za braniteljice ljudskih prava i aktivistice protiv rodno zasnovanog nasilja u BiH”.

Projekat je podržala Agencija za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Cilj projekta je podrška nevladinim organizacijama – braniteljicama ljudskih prava  i stvaranje uslova za uspostavljanje mehanizama zaštite braniteljica ljudskih prava.

U okviru projekta provedena je Analiza sigurnosnih rizika kojima su izložene braniteljice ljudskih prava i kreiran Standard ponašanja za braniteljice ljudskih prava u situacijama ostvarivanja rizika u njihovom djelovanju i radu. Definirani su mehanizmi zaštite od diskriminacije za braniteljice ljudskih prava u policijskim strukturama BiH, razvijene smjernice za tretman policijskih službenica kada se prijavljuje ili sumnja na mogućnost nasilja, te unaprijeđeni kapaciteti medija za odgovorno izvještavanje o kršenju sigurnosti braniteljica ljudskih prava.

Krajnji i najvažniji ishod aktivnosti provedenih u toku implementacije projekta predstavlja Protokol koji je potpisan, a koji preporučuje mehanizme zaštite. Potpisinici su se obavezali da će osnovati savjetodavan odbor koji će činiti predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, institucija na državnom nivou i branitelji ljudskih prava.