1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Potpisan Memorandum o dodjeli grant sredstava nevladinim organizacijama koje posjeduju sigurne kuće

Potpisan Memorandum o dodjeli grant sredstava nevladinim organizacijama koje posjeduju sigurne kuće

22.07.2020. | Novosti, Novosti_nasilje

(Sarajevo, 22.07.2020. godine)

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić i direktorica USAID-a u BiH Nency J. Eslick potpisali su Memorandum o dodjeli grant sredstava nevladinim organizacijama koje vode sigurne kuće za smještaj žena žrtava nasilja.

Grant sredstava dodijeljena su iz Projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“, koji provodi Agencija za ravnopravnost polova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a koji je finansiran od strane Vlade Sjedinjenih Američkih država putem Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID.

Sredstva za osam nevladinih organizacija: Fondacija lokalne demokratije” Sarajevo, “Medica” Zenica, “Udružene žene” Banja Luka, “Budućnost” Modriča, “Žene sa Une” Bihać, “Vive žene” Tuzla, “Lara” Bijeljina”, “Žena BiH” Mostar, u ukupnom iznosu od 160.468,00KM, planirana su kako bi se  podržale aktivnosti i prevazišli problemi uzrokovani pandemijom COVID-19.

“Naša obaveza je da kao društvo ukažemo na težinu i negativne posljedice nasilja u porodici i nasilja prema ženama, kako bi ga spriječili, počinioce procesuirali, a žrtvama pružili maksimalnu podršku i zaštitu. Nažalost, mnoge žene koje su preživjele nasilje još uvijek nisu prepoznale svoja iskustva, kao iskustva nasilja”, istakao je ministar Lučić.