Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH  Miloš Lučić razgovarao je u Banja Luci sa direktoricom Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske Mirjanom Lukač. Razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji  kao i o narednim koracima koji će unaprijediti ovu saradnju, posebno sa aspekta međunarodnog predstavljanja i vidljivosti  rezultata Gender centra Republike Srpske  iz oblasti  ravnopravnosti polova.