„Platforma za progres potpisala Izjavu za političke partije o opredjeljenosti za ravnopravnost polova”

(Sarajevo, 26.7.2021.)

Predsjednik Platforme za progres, prof. dr Mirsad Hadžikadić, potpisao je Izjavu za političke partije o opredjeljenosti za ravnopravnost polova, kojom lideri i liderke političkih partija iskazuju posvećenost ravnopravnosti polova, te potrebu i značaj jednakog učešća žena i muškaraca u javnom i političkom životu.

Izjavu za političke partije o opredjeljenosti za ravnopravnost polova pripremila je Agencija za ravnopravnost polova BiH MLJPI, u okviru projekta Povećanje opredjeljenosti političkih stranaka za ravnopravnost polova, u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH, u toku 2014. godine. Izjavadefiniše osnovne pretpostavke za rad političkih partija na pitanjima ravnopravnosti polova. Potpisivanje ove Izjave predstavlja značajan korak u uspostavljanju modela direktne saradnje i komunikacije s političkim partijama na pitanjima ravnopravnosti polova. Izjavu je do danas potpisalo devet političkih partija.

Cilj Izjave jeda osigura svim članovima i članicama političkih stranaka da prepoznaju prioritete u oblasti ravnopravnosti polova, kao i pruži smjernice za razradu programa i da definiše stvarne probleme s kojima se susreću žene i muškarci.