(Jahorina, 6. i 7. 11. 2019)
U organizaciji Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice održano je stručno savjetovanje za prikupljanje informacija za izradu Izvještaja o provedbi Konvencije Vijeća/Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije).
Bosna i Hercegovina je 6. oktobra 2013. godine ratifikovala Istanbulsku konvenciju, a prema kalendaru monitoringa provedbe Istanbulske konvencije, obavezna je dostaviti Izvještaj o dosadašnjoj provedbi ove konvencije do februara 2020. godine.
Savjetovanje je okupilo preko 60 predstavnica/predstavnika institucija na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije BIH, Republike Srpske i Brčko distrikta BIH. Predstavljena je metodologija prikupljanja informacija za pripremu i izradu izvještaja o provedbi Istanbulske konvencije, identifikovani raspoloživi izvori podataka i dogovoreni naredni koracima u realizaciji ovog važnog izvještaja. Radu savjetovanja doprinijeli su i ekspertice UN WOMEN, a predstavnica Vlade Republike Srbije, gđa Ljiljana Lončar, predstavila je iskustva u procesu izvještavanja o provođenju Istanbulske Konvencije u Republici Srbiji.