1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Održana javna prezentacija Akcionog plana za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini za period 2021 – 2024.

Održana javna prezentacija Akcionog plana za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini za period 2021 – 2024.

20.10.2022. | Novosti

(Sarajevo 12. 10. 2022) U Sarajevu je u prostorijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održana javna prezentacija Akcionog plana za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini za period 2021 – 2024. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je usvojilo Akcioni plan na 54. sjednici održanoj 28. jula ove godine. Na prezentaciji je o Akcionom planu govorila Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao institucije koja je koordinirala izradom ovog Akcionog plana. Skupu su se takođe obratili i Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, uz čiju je podršku Akcioni plan izrađen, kao i g. Torsten Aflerbah šef odjela za inkluziju i antidiskriminaciju Vijeća Evrope u Strasburu i Đankarlo Vanini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju EU Delegacije u BIH. Posebno nadahnuto izlaganje imala je Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra, organizacije koja je imala veliku zaslugu u nastajanju Akcionog plana.

Akcioni plan je izradila ekspertska grupa sačinjena od 25 predstavnica/ka iz nadležnih organa uprave entitetâ, Brčko distrikta, institucija Bosne i Hercegovine i civilnog društva.  Akcionim planom su postavljena tri opća cilja: 1) Jednake mogućnosti i zabrana diskriminacije, 2) Jednaka prava u svim oblastima života i 3) Društvo poštovanja raznovrsnosti, a Planom su predviđeni strateški ciljevi i aktivnosti za njihovo postizanje. Plan predstavlja opredjeljenje Bosne i Hercegovine da pridonese poštovanju, zaštiti i ostvarivanju prava i sloboda LGBTI osoba. Donošenje Akcionog plana će pridonijeti većem stepenu uživanja prava i sloboda LGBTI osoba, te će uticati na suzbijanje predrasuda i stereotipa koje su prisutne u društvu. Konačno, Akcioni plan predstavlja i odgovor Bosne i Hercegovine na obaveze koje proizlaze iz brojnih međunarodnih dokumenata, ali i na pretpristupne obveze u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Prezentacija je održana uz podršku projekta Evropske unije i Vijeća Evrope “Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini”, projekta koji je dio programa Evropske unije/Vijeća Evrope: Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey II.