1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Održana edukacija osoblja u centrima za socijalni rad i centrima za mentalno zdravlje u Federaciji BiH na temu: “Tretman počinitelja nasilja.”

Održana edukacija osoblja u centrima za socijalni rad i centrima za mentalno zdravlje u Federaciji BiH na temu: “Tretman počinitelja nasilja.”

08.12.2021. | Novosti

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta institutucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“ a na osnovu Sporazuma o saradnji između Agencije za ravnopravnost spolova BIH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Federalnog ministarstva zdravstva, održala se edukacija osoblja u centrima za socijalni rad i centrima za mentalno zdravlje u Federaciji BiH na temu tretman počinitelja nasilja.

Edukacija je trajala ukupno 12 dana, podjeljena u četiri modula od po tri dana u periodu septembar-decembar 2021.godine. Edukaciju su proveli tri edikatorice/edukatora angažovana od strane Agencije za ravnopravnost spolova BIH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Ukupno sedam osoba uspješno je završilo edukaciju čime su se stvorili novi kapaciteti za rad sa počiniteljima nasilja i provedbu zaštitne mjere obaveznog psiho-socijalnog tretmana.