Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac sastala se danas u Sarajevu sa podsekretarkom Ujedinjenih nacija i izvršnom direktoricom UN Women Phumzile Mlambo – Ngcuka. Sastanku su prisustvovali
i predstavnici Agencije za ravnopravnost spolova BIH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH.

Tokom sastanka ministrica Borovac je naglasila kako veoma cijeni podršku UN tijela koja rade na promociji i izaštiti ljudskih prava.

-Poznato je da promocija i zaštita ljudskih prava izuskuju značajna finansijska sredstva, a koja Bosna i Hercegovina nije u mogućnosti samostalno osigurati. Stoga su nam od nemjerljivog značaja projekti i podrška UN tijela, među kojima i UN Women, koju u već godinama u kontinuitetu imamo, a koju vlastitim zalaganjem i radom opravdavamo – navela je ministrica Borovac.

Podsjetila je kako Predsjedništvo BiH 2013. godine donijelo Odluku o ratifikaciji Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), a BiH je postala prva u regionu i šesta članica Vijeća Evrope koja je ratifikovala Istanbulsku konvenciju. Također, u prethodnom periodu su doneseni treći po redu Gender akcioni plan BiH i treći Akcioni plan za implementaciju UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“.

Sve ovo pokazuje da je Bosna i Hercegovina iskazala opredjeljenje za poboljšanje položaja žena i djevojčica u društvu, ali i dalje se suočavamo sa brojnim izazovima. I dalje nemamo mogućnost objedinjavanja statističkih podataka za nivo BiH zbog neujednačene metodologije prikupljanja podataka o nasilju u entitetima. Jedan od ozbiljnih problema je i činjenica da postojeći kapaciteti sigurnih kuća u BiH su sedam puta manji od standarda propisanog Istanbulskom konvencijom, a finansiranje privremenog zbrinjavanja žrtve nasilja se ne realizira u potpunosti. U oblasti zaštite još nije realizirana obaveza iz Istanbulske konvencije o informiranosti žena o dostupnim oblicima podrške i pomoći te uvođenja sistema specijalizovane zaštite, kao na primjer uspostava kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja…

-Pred nama je mnogo posla u cilju osnaživanja žena i ostvarivanja ravnopravnosti spolova. Jer, dok diskriminacija i nejednakost i nasilje nad ženama postoji, dok su žene i djevojke potcijenjene i smatrane manje vrijednim u porodici i društvu, dokle god su žene žrtve nasilja unutar i izvan svojih domova – pravog napretka neće biti! – zaključila je ministrica Borovac.

Posekretarka Mlambo – Ngcuka kazala je da je Bosna i Hercegovina napravila značajne korake u razvijanju institucionalnih kapaciteta za unaprijeđenje rodne ravnopravnosti u zemlji, uključujući i uspostavljanje institucija fokusiranih na rodnu ravnopravnost na državnom i entitetskim nivoima.

-Napori Agencije za ravnopravnost spolova BiH u oblasti podrške ženama i djevojčicama su za pohvalu i nadam se da će moja posjeta pomoći unaprijeđenju naše saradnje, kao i nastavku podrške integraciji rodne perspektive i implementaciji usluga koje će biti dostupne svima, bez obzira na to gdje žive – kazala je Mlambo – Ngcuka.