Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samra Filipović Hadžiabdić, učestvovala je na Međunarodnoj konferenciji, posvećenoj primjeni Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, na temu: “Opšte i specijalizovane usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja – garancije dostupnosti i kvaliteta usluge“, koja se održala u Podgorici, 24. i 25. novembra 2015. godine u organizaciji Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore  i nevladine organizacije Sigurna ženska kuća. Tom prilikom, direktorica Agencije, imala je izlaganje u kojem je istakla da je Bosna i Hercegovina šesta članica Vijeća Evrope koja je ratifikovala Istanbulsku konvenciju i usvojila Okvirnu strategiju za implementaciju ove konvencije, što joj je osiguralo vodeću ulogu u regiji.aa_picture_20151124_6883518_high

 Međunarodna konferencija je održana kao dio kampanje „16 dana borbe protiv nasilja nad ženama“, na kojoj je usvojena Deklaracija protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju su potpisali  predstavnice/i 11 zemalja, Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Rumunije, Slovenije, Srbije i Turske  i pri tome pozvali/e institucije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, kao i tijela za jednakost i promociju ravnopravnosti, da u okviru svojih nadležnosti daju poseban doprinos prevenciji u suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, odvraćanju počinitelja putem insistiranja na odgovarajućoj kaznenoj politici i zaštiti žrtava kao posebno rizičnoj grupi. Konferencija je organizovana u okviru projekta “Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja”.

Radionica u Podgorici2

Pored učešća na navedenoj Međunarodnoj konferenciji, direktorica Agencije  je imala uvodno izlaganje na Radionici Taiex i Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore organizovanoj za policijske službenike na temu primjene Istanbulske konvencije i postupanja u slučajevima nasilja u porodici.

Radionica u Podgorici1