Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH organizovala je konsultativni sastanak Odbora za praćenje provedbe i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicid u BiH, koji je održan 19.-21.09.2018. godine u Neumu.

Cilj sastanka bio je upoznavanje budućih članova Odbora s problematikom, trenutnim stanjem i planovima za rad po pitanju provedbe i izvještavanja po Istanbulskoj konvenciji, kao i femicidu (rodno zasnovanim ubistvima žena).

Ova aktivnost je provedena u okviru Projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH” koji je finansijski podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID.