U utorak, 20.10.2015. godine u Sarajevu, je održana Konferencija „Monitoring i implementacija Istanbulske konvencije – nove sinergije“, na temu prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Part 1. CONFERENCE- MONITORING – ISTAMBUL CONVENTION – NEW SYNERGIES

Part 2.CONFERENCE- MONITORING – ISTAMBUL CONVENTION – NEW SYNERGIES

Part 3.CONFERENCE- MONITORING – ISTAMBUL CONVENTION – NEW SYNERGIES

Part 4. CONFERENCE- MONITORING – ISTAMBUL CONVENTION – NEW SYNERGIES