Trenutni položaj žena u političkom i javnom životu Bosne i Hercegovine još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou mada su se u proteklom periodu desili određeni pomaci sa tendencijama njihovog poboljšanja u budućnosti, rekla je u intervjuu Željka Novicki, kandidatkinja Srpske napredne stranke (SNS) za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Istakla je da se kod političkih stranaka još uvijek ne vidi da su žene u dovoljnoj mjeri zastupljene kao nosioci ključnih funkcija i kandidatskih lista.

“Moja stranka je u tom pogledu jedna od rijetkih, koja je po ugledu na našu sestrinsku stranku u Republici Srbiji, za jednu od ključnih inokosnih funkcija na predstojećim opštim izborima predložila ženu i to kao kandidata za člana Predsjedništva BiH”, poručila je Novicki.

Kaže kako su dobrodošle sve vrste projekata koje promovišu ravnopravnost polova i zalažu se za jednakost žena i muškaraca, te veću participaciju manje zastupljenog pola bez diskriminacije po bilo kom osnovu jer se na taj način postepeno mijenja svijest u jednom prilično konzervativnom društvu koje još dominantno počiva na principu patrijarhalnosti.

“Ne želim da dajem populistička obećanja jer građani više ne vjeruju u obećanja i „siti“ su raznoraznih obećanja i svi očekuju djela koja su hitno potrebna ovoj zemlji. Ono što pojedinac može učiniti jeste da sebe, svoja znanja, iskustvo i spospobnosti kojima raspolaže u postupnosti i bezrezervno stavi u službu kolektiviteta odnosno društva u cjelini kako bi se stanje u državi svakim danom poboljšavalo”, poručila je Novicki u odgovoru koje su njene poruke biračima, odnosno zašto baš povjerenje na izborima dati njoj.

Cijeni da bi više žena na mjestima odlučivanja doprinjelo boljem stanju, odnosno prosperitetu BiH.

“I žene su jednako sposobne kao i muškarci na mjestima odlučivanja i za bolje stanje u društvu potrebno je uvažavati i njihove ideje i koje mogu ponuditi  isto kvalitetna ako ne i kvalitetnija rješenja. Žena, koja je sposobna da vodi brigu o porodici, kao osnovnoj ćeliji društva i cjelokupnom domaćinstvu ima dovoljno sposobnosti i da odlučuje o najbitnijim i najosjetljivijim pitanjima u državi kako u političkom tako i ekonomskom smislu samo joj za treba pružiti priliku i vrijeme”, kaže Novicki.

Najbolji primjer, navodi,  sposobnosti žene u politici je primjer njemačke kancelarke Angela Merkel, koja je na čelu najmoćnije države u Evropi i koju sasvim uspješno vodi.

“Takođe, dobar primjer može biti britanska premijerka Tereza Mej ili u prošlosti čuvena čelična dama Margaret Tačer kao i mnoge druge uspješne žene u izvršnim i zakonodavnim organima vlasti kao i mnoge uspješne žene u području ekonomije”, smatra Novicki.

Novicki je govorila i o tome šta je nužno mijenjati u radu Parlamentarne skupštine BiH, odnosno na šta treba dati fokus u narednom period.

“Ono što je najuočljivije u Parlamentarnoj skupštini BiH je nerad. Svjedoci smo da u posljednjih devet mjeseci navedeni organ zakonodavne vlasti nije usvojio nijedan zakon, a za to vrijeme su parlamentarcima revnosno isplaćene sve nadoknade za  takvu vrstu„rada“. Izbor za poslanika u Parlamentarnu skupštinu BiH nije samo po sebi cilj već tek tada počinje „borba“ i rad koja će omogućiti bolji život građana i unapređenje same države. Poslanici moraju snositi odgovornost za svoj rad. Nakon isteka mandata poslanika iza njih moraju ostati određena opštekorisna djela za buduće naraštaje”, stave je Novicki.

Osvrnula se i na to na šta će se lično zalagati u Parlamentarnoj skupštini BiH ako bude izabrana.

“Ažurnost, transparentnost i društvena odgovornost je ono što je ključno i u čemu može dati doprinos svaki pojedinac koji bude izabran kao predstavnik građana, kao i ja sama. Ponašanjem i radom u skladu sa zakonom  sa primarnom i svakodnevnom idejom vodiljom da sa svojim radom doprinosim poboljšanju života građana BiH u svakom pogledu, kako bi iza tog rada kao i u svakoj normalno uređenoj državi ostali rezultati od kojih će benefite imati i građani u budućnosti”, poručila je Novicki.

Intervju sa kandidatkinjom SNS-a za Parlamentarnu skupštinu BiH Željkom Novicki realizovan je u okviru Kampanje “Mi vam predstavljamo kandidatkinje, vi birate” koju provodi Agencija za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH uz finansijsku podršku Vijeća Evrope.

 

izvor:https://www.index.ba/kampanja-mi-predstavljamo-kandidatkinje-vi-birate-zeljka-novicki-sns-za-predstavnicki-dom-ps-bih-izbor-za-poslanika-nije-samo-po-sebi-cilj-vec-tek-tada-pocinje-borba/