Ne poznajem precizno stanje u Federaciji BiH, ali mislim da se u oba entiteta treba još mnogo raditi na većoj zastupljenosti žena u političkom i javnom životu, poručila je u intervjuu Dušanka Majkić, kandidatkinja Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

«SNSD je, kao moderna  politička stranka, pružila šansu ženama u Republici Srpskoj  da pokažu svoje vještine i potrebna znanja, dajući im priliku da budu na čelu Vlade Republike Srpske, da postanu  ministarke,  direktorice javnih preduzeca, parlamentarke. Mnogi smatraju  da su žene često marljivije i odgovornije u obavljanju javnih poslova, da su mnogo manje sklone korupciji, da posjeduju onu iskonsku potrebu da urede državne ili privatne poslove na način kako uređuju  odnose u svojoj porodici. Dakle, sve što žene čine na poziciji moći i odlučivanja ukorijenjeno je u svakodnevnom životu njihovih porodica», navela je Majkić.

Zato im, kaže Dušanka Majkić, svako demokratsko društvo mora dati još više prostora i više šansi.

«S obzirom da nas je polovina, pola zemlje, pola neba i pola vlasti mora biti politički cilj žena iz svih političkih partija», poruka je Majkić.

Majkić cijeni kako je potrebna snažna ženska podrška za buđenje ženske svijesti i samopoštovanja.

«Moramo imati na umu da će nam se dogoditi samo one promjene koje smo spremne proizvesti svojom glavom i rukom. Ništa izvan toga. Niko nam ništa neće pokloniti jer, eto, ima nas oko 50 posto», smatra Majkić.

Ističe da ako žene žele postići istinski uticaj na svoje živote, moraju biti mnogo aktivnije u političkom životu.

«To nije samo pitanje pravde, to je pitanje demokratije.  Konačno, društvo bez punog učešća žena je siromašno društvo, a njegova izgradnja zavisi od ženskih radnih sposobnosti, njenih iskustava i stavova.  Nedostatak ravnoteže između društvenog uticaja žena i muškaraca, znači redukciju u mnogim mogućnostima našeg društva. Demokratizacija političkih partija i veće učešće žena u njima, možda je početak od koga bi trebalo započeti», stav je Majkić.

Na pitanje šta obećava biračima, odnosno zašto baš glas dati njoj Majkić ima jasan odgovor.

«Dugo sam u parlamentarnim klupama. Pripadam onoj grupi poslanika koji se vrijedno spremaju za svaku sjednicu parlamenta. Bila sam aktivna u velikom broju parlamentarnih radnih tijela i nikada nisam bila samo statista. Danas jasno prepoznajem da građani zapažaju moj aktivizam. Prepoznaju me na ulici, odobravaju ono što radim. Zato mislim da se ne moram posebno truditi u predizbornim kampanjama. Treba u toku tekućeg mandata zaraditi povjerenje građana za naredni. Jedino obećanje koje dajem je da ću čuvati i štititi interese Republike Srpske kod donošenja svih odluka u Parlamentu BiH», poručila je Majkić.

O tome da li misli li da bi više žena na mjestima odlučivanja doprinjelo boljem stanju, odnosno prosperitetu BiH Majkić kaže kako iskustva koje imaju u Republici Srpskoj govore pozitivno o tome.

«Svaka nova žena u političkom i javnom životu, poput kamena koji pravi nove koncentrične krugove, stvara šansu drugim ženama. Međutim, u siromašnim društvima, muškarcima se teško mogu oteti poluge vlasti čak i ako se radi o najkvalitetnijim ženama. Nikada to ne ide lako. Ni žene u skandinavskim zemljama nisu dobile visoko mjesto u društvu zato što su im njihove muške kolege to samo tako dale, već zato što su se same uspješno izborile. Žene u političkim partijama su na potezu. Ako ne mogu svoje kolege pridobiti za veće učešće žena, ne treba da prihvate da budu samo broj.  Zato moramo što prije početi», navela je Majkić.

Ne postoji, kaže Majkić, «ni jedan parlament koji ima toliki stepen nepovjerenja i nespremnosti na dogovor o bilo kom pitanju – kao što je to slučaj sa Parlamentarnom skupštinom BiH».

«Dobar primjer koji bi mogao da posluži  nakon konstituisanja sljedećeg saziva PS BiH predstavlja jednoglasno usvajanje izmjene Zakona o krivičnom postupku BiH. Iz krajnje rigidnog stava pojedinih političkih partija, koje su mislile da će im stranci pomoći da se nametne rješenje koje samo njima odgovara, došlo se do dogovora i do prihvatanja amandmana kojima je zakon postao prihvatljiv svima. To je primjer kako treba raditi», cijeni Majkić.

Mnogo zakona je, navodi Majkić, propalo u ranijim sazivima zbog isključivosti pojedinih političkih partija, nespremnih na bilo kakav dogovor, kako bi se zakoni učinili prihvatljivim svima.

«Također, bezbroj puta smo govorili o tome da ne postoji nikakva  mogućnost prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na BiH. Neki i dalje uporno na tome insistiraju. To nas sviju nepopravljivo udaljava od efikasnog rada parlamenta, a time i  razvoja i napredovanja zemlje u cjelini», poruka je Majkić.

Ako bude ponovo izabrana u Parlamentarnu skupštinu BiH Majkić navodi da će  se zalagati za dogovaranje i sporazumjevanje  o svim temama koje se, u skladu sa Ustavom BiH i važečim zakonskim rješenjima,  nađu na parlamentarnim klupama.

«Zalagat ću se za argumentovanu odbranu stavova i politika koje predstavljam. Za mnogo više rada i angažovanja poslanika. I za kreiranje zakonskih rješenja kojima se omogućava veće učešće zena u  zakonodavnoj i izvršnoj vlasti BiH», poručila je Majkić.

Intervju sa kandidatkinjom SNSD-a za Parlamentarnu skupštinu BiH Dušankom Majkić realizovan je u okviru Kampanje “Mi vam predstavljamo kandidatkinje, vi birate” koju provodi Agencija za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH uz finansijsku podršku Vijeća Evrope

 

Izvor:https://www.index.ba/kampanja-mi-predstavljamo-kandidatkinje-vi-birate-dusanka-majkic-snsd-za-predstavnicki-dom-ps-bih-potrebna-je-snazna-zenska-podrska-za-budjenje-zenske-svijesti-i-samopostovanja/