1. NAZIV UGOVORNOG ORGANA

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Agencija za ravnopravnost spolova BiH

  1. NAZIV PREDMETNE NABAVKE

Usluge hotelskog smještaja u zemlji za 2019.godinu

Usluge smještaja u jednokrevetnim sobama pružaju se sukcesivno, po potrebi. Korespodencija između Ugovornog organa i Pružatelja usluga koja se odnosi na ponude, narudžbe, rezervacije, potvrde usluga i sl. će se odvijati pisanim putem (telefaks, e-mail i sl.).

  1. RAZDOBLJE ZA KOJE SE ZAKLJUČUJE UGOVOR

Tokom 2019.godine

  1. PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

70.000,00 KM

  1. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

Kriterij se utvrđuje prilikom svake pojedinačne potrebe

  1. UVJETI KOJE PONUĐAČI TREBAJU ISPUNJAVATI

Da su registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti

  1. RAZDOBLJE VAŽENJA PONUDE

Do 31.12.2019.godine

  1. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

Ponuda se dostavlja putem pošte ili elektronske pošte

  1. ADRESA NA KOJU SE PONUDA DOSTAVLJA

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Agencija za ravnopravnost spolova BiH

Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo