Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo je Javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu Istraživanja sa preporukama za unapređenje rodno odgovorne statistike, programa i politika u institucijama BiH.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, prema Zakonu o ravnopravnosti spolova u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 32/10), obavezna je da prati i analizira stanje ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini na osnovu izvještaja koje sačinjava Agencija i entitetski gender-centri i o tome godisnje izvještava Vijeće ministara.

S ciljem povećanja odgovornosti institucija BiH za provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH kao i osposobljavanja Agencije za analizu stanja ravnopravnosti spolova u oblastima iz nadležnosti institucija na nivou BiH, za izvještavanje Vijeća ministara BIH i izvještavanje u skladu sa međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima, potrebno je izraditi Istraživanje sa preporukama za unaprijeđenje rodno ogovorne statistike, programa i politika u institucijama BiH.

Opis zadataka

Detaljan opis zadataka, kvalifikacija, sadržaj i način dostavljanja ponude kao i ostale relevantne informacije dostupne su na linku:  http://www.mhrr.gov.ba/Javni_poziv/Opis%20poslova.pdf 

Rok za predaju ponude

Rok za predaju ponude je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici. Javni poziv je objavljen 08.11.2018. godine.