Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, kao predstavnica Bosne i Hercegovine, učestvovala je na sastanku Komiteta zemalja članica Istanbulske Konvencije koji je održan 01.04.2019. godine u Strasbourgu.

Na sastanku je, u skladu s Rezolucijom CM/Res(2014)43, Komitet zemalja članica izabrao deset članova GREVIO, kako slijedi:

Iris LUARASI (Albanija)
Françoise BRIE (Francuska)
Helena LEITAO (Portugal)
Biljana BRANKOVIĆ (Srbija)
Simona LANZONI (Italija)
Marie-Claude HOFNER (Švicarska)
Ivo HOLC (Slovenija)
Maria Andriani KOSTOPOULOU (Grčka)
Marceline NAUDI (Malta)
Asan ASKIN (Turska)

Mandat novim članovima GREVIO započinje 1. juna 2019. godine.

Uloga GREVIO Komiteta je procjenjivanje  implementacije Istanbulske Konvencije u Zemljama članicama na osnovu prikupljenih izvještaja zemalja članica.  U narednom periodu GREVIO će nastaviti s izradom i objavljivanjem izvještaja u kojima se procjenjuje odgovaraju li zakonodavne i druge mjere koje poduzimaju vlade standardima utvrđenim u Istanbulskoj konvenciji