Tokom septembra 2020. godine Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine/MLJPI BiH (u daljem tekstu ARS BiH) pokrenula je pilot istraživanje zadovoljstva korisnika iz institucija javne uprave Bosne i Hercegovine, kao i domaćih i međunarodnih organizacija civilnog društva, čime je Agencija postala jedna od prvih institucija u BiH koja i na ovaj način jača dijalog sa građanima/kama, nevladinim sektorom i predstavnicima/cama drugih institucija.

ARS BiH je opredijeljena u svom radu za pružanje usluga provjerenog kvaliteta i jednostavne dostupnosti, koji predstavljaju osnove reforme javne uprave. Pitanje zadovoljstva korisnika/ca smatra se ključnim elementom svakog sistema upravljanja kvalitetom. Mjerenje zadovoljstva korisnika/ca javne uprave je važno jer primjenom ove metode se stiče uvid u percepciju, očekivanja i zadovoljstvo korisnika/ca, koji su osnova unapređenja usluga i kvaliteta rada institucija. 

 „Istraživanje zadovoljstva korisnika 2020“ koje je pred Vama objedinjuje u sebi namjeru ARS BiH da doprinose postizanju ravnopravnosti spolova kroz unapređenje usluga i kvaliteta rada.