Predstavnice Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice su učestvovale  na prezentaciji “Istraživanja o pitanjima jednakosti i ravnopravnosti spolova o rodno zasnovanom nasilju u porodici”  koju je pripremila radna grupa Općine Ilidža u sklopu realizacije Gender akcionog plana u 2018. godini. Prezentacija je održana 21. novembra u Multifunkcionalnoj sali Općine Ilidža.Istraživanje o pitanjima jednakosti i ravnopravnosti spolova, o rodno zasnovanom nasilju u porodici na terenu je provela nezavisna agencija za ispitivanje tržišta, javnog mnijenja i medija u Bosni i Hercegovini KANTAR TNS .

Tokom anketiranja ukupno je kontaktirano 541 domaćinstvo, dok je anketirano 300, odnosno 55,45 posto. Nemogućnost uspostavljanja kontakta je sa 92 domaćinstva, odnosno 17 posto dok je sa 149, ili 27,55 posto teško uspostavljen kontakt.

Razlozi za odbijanje: odmah na vratima bez objašnjenja , nisam zainteresovan, nemam vremena i slično. Upitnik je sadržavao 18 funkcionalnih pitanja od toga devet demografskih pitanja (spol, starost, obrazovanje, bračni status, broj članova domaćinstva, broj djece do 18 g., mjesečni prihodi domaćinstva, vjerska uvjerenja i nacionalnost .Istraživanje je provedeno od 18-26 jula 2018 i to CAPI metodom face to face u kući ispitanika. Načelnik Općine Ilidža prof.dr. Senaid Memić u svom obraćanju naglasio je da se nasilje ne smije dešavati niti ima opravdanja .

 

Azra Jahić, vijećnica Općinskog vijeća Ilidža i predsjednica Komisije za ljudska prava , predstavke i prijedloge naglasila je da je egzistencija ključni faktor u suzbijanju nasilja u porodici .

“Nasilje u porodici nije privatna stvar. Žrtve nasilja u porodici moraju biti trajno zaštićene od nasilnog člana porodice, a lokalna zajednica i centar za socijlani rad može mnogo učiniti u spriječavanju nasilja u porodici “podcrtala je Azra Jahić, te dodala da svako nasilje odmah treba prijaviti policiji.

Svoja iskustva o ovoj temi podijelili su i predstavnici Centra za socijalni rad Ilidža, Centra za mentalno zdravlje, MUP-a KS i Agencija za ravnopravnost spolova BiH .

Na ovoj prezentaciji zaključeno je kako je neophodno socijalno-ekonomsko osnaživanje žena kao i osnaživanje porodice, uz povećanje preventivnih mjera za suzbijanje.