Američki think-tank Vijeće za vanjske odnose (www.cfr.org) proveoo je istraživanje za Svjetsku banku (WB) o jednakopravnosti radno sposobnih žena u svijetu. Istraživanjem, koje mjeri formalne zakonske prepreke za ekonomsko učešće žena širom svijeta, utvrđeno je da se Bosna i Hercegovina nalazi među deset najboljih država svijeta, tačnije na šestom mjestu s 92,2 boda. Iako postoji razlika između zakona i njihove implementacije, formalno pravna jednakost predstavlja najvažniji prvi korak ka nestanku razlike između žena i muškaraca u ekonomiji. Rezultati pomenutog istraživanja potvrđuju da Bosna i Hercegovina ima veoma kvalitetan osnov za ostvarivanje ravnopravnosti u ovoj sferi društvenoj života.

https://www.aa.com.tr/ba/balkan/istra%C5%BEivanje-za-svjetsku-banku-bih-me%C4%91u-deset-zemalja-po-jednakopravnosti-radno-sposobnih-%C5%BEena/1342008