U Sarajevu je, 20.juna 2019. godine predstavljeno OSCE Istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena – rezultati za Bosnu i Hercegovinu.

Istraživanje je izrađeno 2018. godine s ciljem prikupljanja uporedivih podataka o različitim oblicima nasilja koje žene doživljavaju tokom čitavog života. Istraživanje je provedeno u sedam država članica OSCE-a: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Moldaviji i Ukrajini. Provedena je i na Kosovu.  U cjelini, preko 15.000 žena ispitano je o različitim oblicima nasilja koje su doživjele tokom čitavog života. U istraživanju u BiH je učestvovala 2.321 žena u starosnoj dobi između 18 i 74 godine.

„Nasilje nad ženama je društveni, a ne individualni problem. Iako se oblici nasilja nad ženama mogu vremenom promijeniti, njegovi glavni uzroci su duboko ukorijenjeni u našim društvima“, istakao je predsjedavajući OSCE-a, Miroslav Lajčák, tokom zvanične posjete Bosni i Hercegovini. „OSCE prepoznaje nasilje nad ženama i kao individualnu prijetnju i kao prijetnju sigurnosti u širem smislu i obavezao se na borbu protiv ovakvog nasilja, što je i istaknuto u prošlogodišnjoj važnoj odluci Ministarskog vijeća o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama. Nasilje nad ženama i djevojkama se više ne smije zanemarivati“, naglasio je Lajčák.

Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, kazala je kako bi ovu studiju trebalo smatrati pozivom na akciju. Tom prilikom je istakla da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine nastaviti svoje napore da u Bosni i Hercegovini bude obezbijeđen ujednačen sistem prevencije i zaštite žrtava nasilja u BiH i harmonizovan zakonski i institucionalni okvir, kako bi žrtve nasilja imale, što je moguće više, ujednačenu zaštitu, status i pristup uslugama – bez diskriminacije na osnovu toga u kojem entitetu, kantonu ili opštini one ili oni živjele.

Istraživanje o dobrobiti i sigurnosti žena ima veliki značaj za Bosnu i Hercegovinu , s obzirom da su u procesu donošenja i provedbe politika istraživanja i analize su od ključne važnosti.