izbori2014Rezultati Opštih izbora 2014. godine su pokazali da različiti faktori utiču na ravnopravnu zastupljenost žena i muškaraca u zakonodavnim tijelima. Ohrabrujuća je činjenica da su sve političke partije ispoštovale zakonsku obavezu i na listama su kandidirale preko 40% manje zastupljenog spola tako da je, na primjer, u FBIH kandidirano čak 43,6% kandidatkinja.

Međutim, u Bosni i Hercegovini i nakon objave rezultata ovih izbora može se zaključiti da su žene i dalje manje zastupljen spol u Zakonodavnim tijelima.

Zastupljenost žena u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH iz godine u godinu raste i trenutno iznosi 23,80% što je malo manje od prosjeka zastupljenosti žena u parlamentima zemalja Evrope (25,3%) odnosno identično je procentu zastupljenosti žena u parlamentima zemalja Evrope kada se ne uzimaju u obzir nordijske zemlje (podatak od 01.11.2014. godine, IPU).

Može se primjetiti trend konstantnog povećanja broja žena u Parlamentarnoj skupštini BiH. Čak 4 žene koje su bile izabrane 2010. godine su ponovo dobile povjerenje glasača. Od tri člana Kolegija Predstavničkog doma (predsjedavajući i dva zamjenika), za prvu zamjenicu izabrana je žena. Ova činjenica predstavlja značajan rezultat posebno iz razloga jer je Poslovnik Predstavničkom doma u prethodnom mandatnom periodu usklađen sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BIH kao iz razloga jer je Kolegij ovlašten da kreira zakonodavnu politiku svakog doma.

U entitetskim parlamentima, prosjek izabranih žena iznosi 19,7% (Parlament Federacije BiH 21,40%, Narodna skupština RS 15,60%). U FBIH broj žena se uvećao za preko 4% dok je primjetan veliki pad u Narodnoj skupštini RS od čak 7,6%.

Kada je u pitanju kantonalni nivo vlasti, procenat izabranih žena je 18,5% sa najvećim povećanjem zastupljenosti žena u ZHK od čak 17% i najveći pad u BPK od 12%.

Uporedni podaci o zastupljenosti žena poslije Opštih izbora 2006, 2010 i 2014.godine

Državni i entitetski parlamenti/skupština 2006% žena 2010% žena 2014% žena
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH 16,6 19 23,80
Predstavnički dom Parlamenta FBiH 20,4 17,3 21,40
Narodna skupština Republike Srpske 24 23 15,60

 

Kantonalne skupštine 2006% žena 2010% žena 2014% žena
Kanton Sarajevo 22,8 17,14 20
Tuzlanski kanton 11,4 17,14 22,9
Srednjobosanski kanton 19,3 20 16.67
Bosanskopodrinjski kanton 16 28 16
Unsko – sanski kanton 20 16,62 6,7
Posavski kanton 10 22,72 23,8
Zeničko – dobojski kanton 17,19 17,14 20
Zapadnohercegovački kanton 8,6 13,04 30,40
Hercegovačko–neretvanski kanton 10 13,3 23,30
Kanton 10 4 12 4

Link na kojem se može naći opširnije o učešću žena na Opštim izborima 2014: izbori_2014_ucesce_zena