Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH održala je, 12. i 13. jula 2021. godine, radni sastanak sa 18 imenovanih savjetnika/ca za prevenciju seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola u institucijama BIH.

Pozdravnu riječ i dobrodošlicu svim učesnicima radnog sastanka uputila je Samra Filipović – Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

S obzirom da je krajem 2020. godine prva grupa imenovanih savjetnika/ca za prevenciju seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola, prisustvovala obuci na temu prevencije seksualnog uznemiravanja u organizaciji Agencije za državnu službu BIH, radni sastanak je zapravo bio zamišljen kao napredna obuka.

Adnan Kadribašić, dipl. iur. i MA, stručnjak za ljudska prava I ravnopravnost, u ulozi moderatora pojasnio je zapravo ulogu savjetnika/ce, ali i dao praktična uputstva savjetnicima kako da konkretno postupe u slučajevima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola.

Radni sastanak je održan uz pridržavanje epidemiološko – higijenskih mjera u cilju prevencije COVID-19. Za učesnike/ce koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati uživo, bilo je omogućeno praćenje putem Zoom aplikacije.

Sastanak je podržan iz sredstava FIGAP II Programa – Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2022), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem Razvojne agencije SIDA.