Komitet članica Istanbulske konvencije je 20. aprila 2020. godine izdao je Deklaraciju koja sadrži mjere usmjerene na primjenu Konvencije tokom pandemije COVID-19.

Deklaracijom se pozivaju države članice koje su ratifikovale Istanbulsku konvenciju da ove standarde i preporuke iskoriste kao smjernice za djelovanje vlada tijekom pandemije.

U dodatku Deklaracije nalaze se konkretni primjeri kako reagovati na porast nasilja nad ženama, koji su velikim dijelom izvučeni iz inicijativa koje trenutno države članice provode u praksi.

Tekst Deklaracije na engleskom jeziku

Nezvanični prevod Deklaracije