Agencija za ravnopravnost spolova BiH MLJPI upućuje iskrene čestitke Organizacionom odboru „Prve bosanskohercegovačke povorke ponosa“ i pripadnicama i pripadnicima policijskih snagama koje su učestvovale  u osiguranju, na uspješnoj organizaciji Povorke ponosa, koja je protekla dostojanstveno i bez ijednog incidenta.

8. septembra dokazana je zrelost i organizovanost civilnog sektora Bosne i Hercegovine da uspješno realizuje važne skupove građanskog aktivizma, kao i spremnost i visoka obučenost policijskih organa da obezbjede mirno i bezbjedno odvijanje istih. Konačno, uspješnom organizacijom Povorke ponosa pokazana je spremnost bosanskohercegovačkog društva u cjelini, da je u stanju poštovati jedni druge, bez obzira na različitosti.

Bosanskohercegovačka povorka ponosa je održana kao manifestacija ustavom i zakonom zagarantovanog prava na slobodu izražavanja i mirnog okupljanja građanki i građana Bosne i Hercegovine.

Napominjemo da pitanje unapređenja prava LGBTI osoba, i pitanje povorke ponosa, nisu za nas bitni zbog Evrope ili međunarodnih konvencija nego, u prvom redu – radi nas samih, radi naših građanki i građana, i napretka Bosne i Hercegovine, jer empirijski je dokazano da su društva koja su inkluzivnija i koja imaju viši stepen sloboda i osjetljivosti za različitosti, ujedno i ekonomski i društveno prosperitetnija.