Kako prepoznati neusklađen zakon?

Kako prepoznati neusklađen zakon?

Kada je neophodno usaglašavati zakone sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH?   Postupak donošenja novih ili izmjena postojećih zakona radi usklađivanja sa odredbama zakona o ravnopravnosti spolova je postupak koji se pokreće samo onda ako se zaključi da: • zakon...