30/11/2018 7:34 PM

Gošća Dnevnika TVSA bila je Branislava Crnčević Čulić iz Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Naša zemlja je među prvima ratificirala i počela primjenjivati Istanbulsku konvenciju, što je bila tema ovog razgovora.

Crnčević Čulić je podsjetila da je osnovni cilj ove konvencije nulta tolerancija na sve oblike nasilja nad ženama. To podrazumijeva ne samo nasilje u porodici, nego i maloljetničku trudnoću, ugovorene brakove, genitalno sakaćenje žena…

“Koliko žena tek sada prijavljuje nasilje u porodici, a kaže da ga je trpilo godinama”, rekla je Crnčević Čulić za TVSA.

Dodala je i kako niko otvoreno i bez imalo srama ne može ispričati svoje bolno iskustvo.

Podsjetila je i na 16 dana aktivizma globalne kampanje u BiH koja za cilj ima zaštitu od svih oblika nasilja te je ove godine 27 institucija i međunarodnih i domaćih organizacija odlučilo organizovati 138 manifestacija povodom ove teme na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.

Smatra da je jako bitna i regionalna saradnja.

“Čak i ono negativno što su iskusili partneri iz regije, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije, probat ćemo prevazići u BiH, da ne napravimo taj pogrešan korak”, objasnila je.

Crnčević Čulić je rekla i kako će se, nakon uspostave vlasti u BiH, insistirati na potpunoj primjeni Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, te početku aktivnosti iz novog, trećeg, Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine.