Danas, 07.06.2016. godine, u kafeu kina Meeting Point, održana je Info sesija na temu  Kako tijela za ravnopravnost spolova mogu da u svoj rad uključe prava LGBTI osoba.

Info sesiju je organizovao Sarajevski otvoreni centar povodom Seminara o pravima LGBTI osoba za predstavnice/ke gender institucionalnih mehanizama (Agencije za ravnopravnost spolova – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Gender centra Vlade RS i Gender centra Vlade FBiH) u Bosni i Hercegovini.

Na info sesiji, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Samra Filipović-Hadžiabdić kazala da je u Bosni i Hercegovini ‘sazrelo’ vrijeme te da je trenutak za pokretanje konkretnijih i jačih aktivnosti u vezi s LGBTI populacijom.

U info-sesiji učestovala je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske Višnja Ljubičić, koja je pojasnila da je ova institucija zapravo klasični ombdusmanski ured, koji na neovisan način ukazuje šta se dešava u društvu u pojedinim područjima diskriminacijskih osnova. U svojoj nadležnosti imaju postupanje po diskriminaciji temeljem spola i spolne orijentacije, bračnog obiteljskog statusa, majčinstva i rodnog identiteta. Naglasila je da je posljednji izvještaj Evropskog parlamenta o pitanju nacionalnih mehanizama koji se bave ravnopravnošću spolova na području jugoistočne Evrope, pokazao da je institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Hrvatske primjer dobre prakse na koji način treba proaktivno djelovati u područjima kojima se bave. Podsjetila je da je u Hrvatskoj 2003. godine donesen zakon o istospolnim zajednicama, koji je bio jedan od uvjeta pristupanju Evropskoj uniji (EU). Nakon gotovo 10 godina kasnije, krenulo se s izradom novog zakona koji je stupio na snagu 2014. godine.

Kako je rekla Filipović – Hadžiabdić, pristupanje EU daje podstrek određenim temama kao što su prava LGBTI osoba te daje vjetar u leđa institucionalnim mehanizmima.Podsjetila je da je BiH 2003. godine dobila prvi zakon u regiji – Zakon o ravnopravnosti spolova BiH te da su već tada uveli odredbu zabrane diskriminacije po osnovu spolne orijentacije. Međutim, dodala je, bilo je potrebno vrijeme “da to sve sazrije”, kako bi se omogućila šira rasprava o tim pitanjima.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH smatra da je potrebno mnogo rada s javnim mnijenjem i javnim institucijama te da javno mnijenje treba senzibilirati, kako bi steklo empatiju za ovu populaciju. Istakla je da u okviru njihovog mandata mogu napraviti određene promjene, u zakonodavstu strategijama i politikama.

U ime sve tri institucije i Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Gender centara Republike Srpske i Federacije BiH, poručila je da će nastaviti raditi na promociji i implementaciji aktivnosti u oblasti ravnopravnosti spolova i ostvarivanja prava LGBTI osoba.