SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE I UZNEMIRAVANJE NA OSNOVU SPOLA

Prevencija i zaštita

Osnovne informacije

Uznemiravanje na osnovu spola i seksualno uznemiravanje su definirani zakonima Bosne i Hercegovine. U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini  – prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“ br. 32/10): „Uznemiravanje je svako neželjeno...

Kako prepoznati uznemiravanje?

Radi efikasne prevencije ali i zaštite veoma je bitno utvrditi na osnovu sljedećeg testa da li se radi o uznemiravanju na osnovu spola ili seksualnom uznemiravanju prije samog postupka. U nastavku je objašenjen TEST ZA UTVRĐIVANJE SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJE I...

Kako se zaštiti?

Postoji više načina kako se možete zaštiti od seksualnog uznemiravanja i uznemiravanje na osnovu spola.   Neformalni načini zaštite  Razgovor sa osobom koja se ponaša na neželjeni način Ako je moguće razgovarajte sa osobom koja se ponaša na neželjeni način i...

Arhive