Resursi

Resursi

Ključni resursi za prevenciju i zaštitu od nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici Zakon o ravnopravnosti spolova u BIH  B/ H / S Konvencija Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ZAKONI NA SNAZI U BOSNI I HERCEGOVINI...
Osnovne informacije

Osnovne informacije

Na prijedlog Agencije za ravnopravnost spolova BIH članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave usvojili su na sjednici održanoj u utorak (17.12.2013) u Sarajevu projektni prijedlog i projektni zadatak „Rodno odgovorno budžetiranje“. Ovo je jedinstven pokušaj...