Mediteranska deklaracija

Na Međunarodnoj konferenciji Osnaživanje žena i civilnog društva Mediterana, održanoj u Sarajevu  8.-10. novembra 2013.godine, potpisana je Regionalna deklaracija o saradnji između gender institucionalnih mehanizama zemalja zapadnog Balkana i Mediterana. Osnovni cilj...

Zaštićeno: Forum – Prijavni obrazac

   Povjerenstvo za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma      Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine        Povjerenstvo za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma i Agencija za ravnopravnost spolova BiH, u suradnji s...

Zaštićeno: ANKETNI UPITNIK

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, priprema analizu „Zastupljenost muškaraca i žena u organima 100 najuspješnijih poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini“. Cilj ove analize je da se napravi analiza...
UNSCR 1325, 1820, 1888, 1889, 1960 and 2112

UNSCR 1325, 1820, 1888, 1889, 1960 and 2112

The United Nations Security Council, a body responsible for international peace and security, adopted on 31 October 2000 the Resolution 1325 “Women, peace and security”. The Resolution 1325 is the first Security Council Resolution that deals specifically with the...