Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH – gđa Samra Filipović Hadžiabdić i predstavnici/ce Agencije učestvovali su u Misiji stručne procjene stanja u oblastima o pravima žena i jednakosti spolova, koja je održana od 19. do 21. marta u Sarajevu i tom prilikom razgovarali sa eksperticama Misije Vandom Jurseniene i Višnjom Ljubičić.

Ova misija predstavlja dio aktivnosti koje Evropska komisija provodi u kontekstu pripreme Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Cilj Misije je da Evropskoj komisiji pruži procjenu o tome gdje je danas Bosna i Hercegovina kad je riječ o efikasnom osiguravanju osnovnih ljudskih prava, s naglaskom na ravnopravnost spolova i na prava žena.

Očekivani ishod posjete ove Misije bit će izvještaj s jasnim preporukama za našu zemlju, uključujući i prijedlog konkretnih akcija potrebnih da se osigura ispunjavanje obaveza BiH u vezi sa pravima žena i ravnopravnošću spolova.