1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Vijeće ministara usvojilo Završni izvještaj o provođenju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine 2018 – 2022.

Vijeće ministara usvojilo Završni izvještaj o provođenju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine 2018 – 2022.

06.07.2023. | Novosti

“Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 17. redovnoj sjednici, održanoj 5. jula 2023. godine, usvojilo Završni izvještaj o provođenju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2018 – 2022 (GAP BIH). Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, u novembru 2018. godine, usvojilo GAP BIH i zadužilo Agenciju za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, da izvještava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o realizaciji ovog strateškog dokumenta. Imajući u vidu obim i značaj provedenih mjera i aktivnosti, prezentovanih u Završnom izvještaju, može se uočiti napredak u implementaciji GAP BiH, kao i da je isti doprinio ostvarivanju zakonskih, institucionalnih i društvenih preduslova za veću ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini.

Izvještaj i anekse možete preuzeti na sljedećem linku:

Završni izvještaj o provođenju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2018 – 2022 (GAP BIH) B , H , S , Aneks 1 , Aneks 2 , Aneks 3