U uslovima vanrednog stanja, kao što je trenutna situacija sa virusom CoVid-19, raste opasnost od nasilja prema ženama i djeci jer je stanovništvo usmjereno na izolaciju i ograničavanje kretanja. U tom smislu, Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH obratila se nevladinim organizacijama koje vode sigurne kuće za smještaj žena i djece žrtava nasilja

S ciljem planiranja intervenctnih mjera, Agencija je zamolila odgovore na sljedeća pitanja:

  1. Da li smatrate da bi trenutna situacija sa korona-virusom (kućna izolacija članova porodice, strah, psihoza, policijski čas, poremećaj u snabdijevanju i td.) ima potencijal da utiče na porast slučajeva nasilja u porodici u BIH ili očekujete da intenzitet ovog problema bude nepromijenjen?
  2. Da li su postojeći kapaciteti usluge SOS telefona dovoljni da odgovore na eventualni porast telefonskih poziva? 
  3. Koji oblik asistencije (politička, medijska, materijalna) od strane Agencije za ravnopravnost spolova BIH smatrate da bi bio potreban kako bi se prevazišli eventualni problemi nedostatka kapaciteta postojeće usluge SOS telefona (npr. uvođenje nove SOS linije, finansijska pomoć za dodatno osoblje i sl.)?

Nakon što dobije potrebne odgovore od nevladinih organizacija koje rade direktno sa žrtvama nasilja, Agencija će otpočeti realizaciju predviđenih mjera s ciljem smanjenja opasnosti od nasilja nad ženama i djecom.