Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 128. sjednici održanoj 04.01.2018. godine, usvojilo je Završni izvještaj o provedbi Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini  2014-2017. S tim u vezi, Vijeće ministara BiH zadužilo je sve nadležne institucije da provode preporuke navedene u Završnom izvještaju.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je izradila Završni izvještaj o provedbi Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 u Bosni i Hercegovini koji pokriva cijeli period provedbe, od  2014-2017. godine. Izvještaj je sačinjen na osnovu prethodno navedenih  godišnjih izvještaja i dodatnih informacija prikupljenih od institucija zastupljenih u  Koordinacionom odboru za praćenje provedbe ovog Akcionog plana

Akcioni plan za implementaciju UNSCR 1325  „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 2014-2017. godine usvojilo je Vijeće ministara BiH na 104. sjednici, održanoj 08.07.2014. godine i zadužilo sve nadležne institucije BiH da se aktivno uključe u realizaciju planiranih aktivnosti iz Akcionog plana. Prvi godišnji Izvještaj o provedbi Akcionog plana za implementaciju Rezolucije UN 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 31.7.2014–31.7.2015. usvojilo je Vijeće ministara BiH na 40. sjednici, održanoj 20.01.2015. godine. Drugi godišnji Izvještaj za period 01.08.2015. do 01.08.2016. godine usvojen je na 99. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 18.04.2017. godine.

Na sljedećem linku dostupan je Završni izvještaj o provedbi Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini  2014-2017.