1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » 
  5. Novosti_GAP
  6.  » USVOJEN GENDER AKCIONI PLAN BOSNE I HERCEGOVINE

USVOJEN GENDER AKCIONI PLAN BOSNE I HERCEGOVINE

19.10.2023. | Novosti_GAP

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o usvajanju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine (GAP BiH) za period 2023 – 2027. godine, s Operativnim planom institucija BiH za njegovu implementaciju u ovom periodu.

Prethodno su vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH dale suglasnost na tekst Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2023-2027. godine, koji predstavlja okvirni strateški dokument i daje smjernice za izradu operativnih planova institucija na svim nivoima vlasti u BiH.

Gender akcioni plan BiH sadrži ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada, a Operativnim planom su zacrtane aktivnosti koje će provesti nadležne institucije Bosne i Hercegovine u preciziranim rokovima do kraja 2027. godine.

GAP BiH se oslanja na tri strateška cilja koja uključuju sačinjavanje, provedbu i praćenje programa mjera za unapređenje ravnopravnosti spolova u institucijama vlasti po prioritetnim oblastima, izgradnju i jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova te uspostavljanje i jačanje saradnje i partnerstva.

Usvajanje Gender akcionog plana obaveza je Bosne i Hercegovine proistekla iz međunarodnih i domaćih dokumenata u oblasti ravnopravnosti spolova.

Za praćenje provedbe Gender akcionog plana BiH zadužena je Agencija za ravnopravnost spolova BiH u okviru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

GAP-BiH-2023-2027-Bosanski-jezik

GAP-BiH-2023-2027-Srpski-jezik

GAP-BiH-2023-2027-Hrvatski-jezik