1. Home
  2.  » 
  3. Instrumenti i standardi
  4.  » 
  5. Rezolucija 1325
  6.  » 
  7. 1325_AP
  8.  » USVOJEN AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE  REZOLUCIJE UN-a „ŽENE, MIR  I SIGURNOST“ 2018-2022.

USVOJEN AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE  REZOLUCIJE UN-a „ŽENE, MIR  I SIGURNOST“ 2018-2022.

03.08.2018. | 1325_AP, 1325_Resursi, Novosti, Novosti_1325, Rezolucija 1325

Na 151. sjednici, održanoj 01.08.2018. godine, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Akcioni plan za implementaciju UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 2018 – 2022. godine u cilju dosljedne, kvalitetne i djelotvorne provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a.

Novi Akcioni plan naslanja se na strateške ciljeve iz prethodnog Akcionog plana, uz revidiranje određenih srednjoročnih ciljeva, očekivanih rezultata i planiranih aktivnosti.

Izradom trećeg Akcionog plana za provedbu UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini za period 2018 – 2022. godine koordinirala je Agencija za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz konsultacije sa institucijama i predstavnicima NVO zastupljenim u Koordinacionom odboru za praćenje Akcionog plana.

Akcioni plan za implementaciju UN Rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini za perod 2018-2022. godine