1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Unaprijeđeni kapaciteti preko 100 kandidatkinja

Unaprijeđeni kapaciteti preko 100 kandidatkinja

17.09.2014. | Novosti, Pledge_BHS

10606196_10152400648813403_3091177128260264084_n

Agencija zaravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u saradnji sa Misijom OSCE u Bosni i Hercegovini je završila ciklus od 7 radionica sa preko 100 kandidatkinja koje su kandidirane ove godine iz slijedećih političkih partija: Socijaldemokratska partija (SDP), Naša stranka, Socijalistička partija RS (SP RS), Stranka socijaldemokratske akcije (SDA), Partija demokratskog progresa (PDP), Hrvatska demokratska zajednica BiH (HDZ BiH), Hrvatska demokratska zajednica 1990, Srpska napredna stranka (SNS), Savez za bolju budućnost – Fahrudin Radončić (SBB – Fahrudin Radončić), Stranka ZA BiH i Srpska demokratska stranka.

Profil kandidatkinje u Bosni i Hercegovinie

Političarka koja se kandiduje na Općim izborima 2014. godine u prosjeku ima 38 godina, udata je i ima dvoje djece, završila je dodiplomski studij. Na prošlim Općim izborima je bila kandidirana za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, dok je na ovim Izborima kandidat ispred svoje političke partije za Skupštinu kantona. Nalazi se na 6 mjestu na kandidatskoj listi. Do sada nije bila imenovana na neku funkciju ispred svoje političke partije.

Članica je organizacije žena u svojoj političkoj partiji i smatra da podršku koju žene unutar te organizacije dobivaju nije dovoljna „iako podrška postoji, smatram da bi trebala biti mnogo veća. Ona smatra da „žene mogu mnogo toga uraditi, ali nisu dovoljno nagrađene za svoj rad i trud“.

Žene ulaze u politiku da zastupaju interese ranjivih grupa

Naša političarka se ne želi baviti pitanjima reorganizacije države, zaštite prava etničkih manjina, ne govori o problemima koje su prethodne vlasti ostavile iza sebe, već želi da kroz svoj politički angažman prvenstveno pomogne drugima, ugroženim grupama: mladih – nezaposlenih, penzionerima, djeci bez roditeljskog staranja, te se zalaže za unaprijeđenje obrazovnog sistema. „Želim da se izborim za bolje zakone socijalnih kategorija, da pomognem djeci bez roditeljskog staranja, također želim dokazati mladima da ova zemlja može biti poželjna za život.“

Ona priznaje da je do sada bila politički pasivna, ali da ima obrazovanje i životno iskustvo sa kojima može dati svoj doprinos u potrebnim promjenama. „Godinama sam bila pasivna i puštala drugima da odlučuju umjesto mene.“

Najvećim izazovom smatra „dominantan položaj muškarca u odnosu na žene“.

Profil žene – kandidatkinje na Općim izborima 2014. je kreirala Agencija za ravnopravnost spolova BiH analizirajući upitnike koje su ispunile 133 polaznice 7 obuka. Na obukama su prisustvovale  kandidatkinje sa više i manje iskustva u javnom i političkom životu, žene koje su kandidirane kao nositeljiice listi ali i žene koje se se nalazile pri dnu liste, kandidatkinje sa manje ali i kandidatkinje sa iskustvom obavljanja značajnih funkcija u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.

 

Potrebno je nastaviti aktivnosti na jačanju kapaciteta kandidatkinja

Treneri iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH su sa kandidatkinjama prošli kroz teme ,koje se između ostalog, tiču: razumijevanja izbornog sistema, analize biračkog tijela i analize problema biračkog tijela, predizborne matematike, definiranje vrsta kampanje, kao i poruka i ciljeva.

Sadrzaj radionice

Ove radionice su bile usmjerene na jačanje kapaciteta vođenja uspješne predizborne kampanje isključivo kandidatkinja iako je sadržaj obuke prilagođen za sve osobe koje su aktivne u politici. Ova obuka se fokusirala samo na kandidatkinje zbog činjenice da su žene i dalje manje zastupljene na mjestima odlučivanja ali i zbog činjenice da je biračko tijelo spremnije da svoje direktne glasove povjeri kandidatima muškog spola.

Osnovni cilj radionica je bio jačanje uloge žena unutar političkih partija, motiviranje žena – kandidatkinja da djeluju u oblasti ravnopravnosti spolova, jačaju svoje vještine u oblasti komuniciranja, vođenja kampanje, kao i osnaživanje žena – kandidatkinja da se nose sa preprekama vezanim za političke angažmane.

Dugoročni rezultat radionica je osnaživanje i poticanje žena na aktivniju participaciju u političkom djelovanju unutar samih stranaka, kako bi se to odrazilo na ravnopravnu zastupljenost u vrhu hijerarhije političkog odlučivanja, čime bi se žene potaknule na preuzimanje društvenih uloga od jednake važnosti u političkom i javnom životu.

Na ovom linku možete preuzeti IZVJESTAJ SA RADIONICA