1. Home
  2.  » 
  3. Novosti
  4.  » Uloga i doprinos žena u mirovnim misijama – Bez žena nema izvršenja mandata mirovnih misija

Uloga i doprinos žena u mirovnim misijama – Bez žena nema izvršenja mandata mirovnih misija

03.06.2020. | Novosti, Novosti_1325

Treći po redu Akcioni plan za implementaciju UNSCR 1325 “Žene, mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini za period 2018-2022. godine, usvojen je na 151. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 1.8.2018. godine.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH koordinirala je izradom Akcionog plana uz konsultacije sa institucijama i predstavnicama NVO zastupljenim u Koordinacionom odboru za praćenje Akcionog plana.

Naime, od formiranja prvog Koordinacionog odbora, 2010. godine, Agencija rukovodi radom ovog tijela, pruža tehničku i stručnu podršku institucijama sektora odbrane i sigurnosti na primjeni Zakona o ravnopravnosti spolova BiH.

Jedan od  tri strateška cilja Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 je : „Povećano učešće žena u vojsci, policiji i mirovnim misijama, uključujući i učešće na mjestima donošenja odluka.“

U nastavku slijedi saopštenje Ministarstva sigurnosti BiH povodom obilježavanja 20. godišnjice učešća policijskih službenica i službenika iz BiH u mirovnim misijama UN-a, kao i 20. godišnjice usvajanja Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) – Žene, mir i sigurnost:

1.6.2020

U sklopu obilježavanja 20. obljetnice sudjelovanja policijskih službenica i službenika iz BiH u mirovnim misijama UN-a, kao i 20. obljetnice usvajanja Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000) – Žene, mir i sigurnost, ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić upućuje čestitke i zahvale svima koji su dali doprinos da Bosna i Hercegovina bude prepoznata u regiji, Europi i svijetu po značajnim rezultatima u primjeni Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda- 1325- Žene, mir i sigurnost, uključujući i doprinos policijskih službenica mirovnim misijama Ujedinjenih naroda.

http://www.msb.gov.ba/images/01062020.jpg?px=518

Njihov doprinos uspješnom izvršavanju mandata mirovnih misija je višestruk. On seže od povećanja stupnja sigurnosti žena i djece u lokalnim zajednicama, jer pripadnice misija lakše uspostavljaju kontakte sa lokalnim ženama, do jačanja povjerenja lokalnih zajednica u osoblje misije, kao i općenito u misiju.

Podsjećamo Rezolucija VS UN-a 1325 Žene, mir i sigurnost usvojena je jednoglasno na sjednici Vijeća sigurnosti, 31.10 2000. godine. Ovo je prva Rezolucija Vijeća sigurnosti koja se bavi negativnim utjecajem oružanih sukoba na žensku populaciju.  Isto tako, Rezolucijom se ukazuje prvi put na nedovoljno vrjednovan doprinos žena u sprječavanju i rješavanju oružanih sukoba, te u izgradnji i očuvanju mira, kao i na nužnost većeg sudjelovanja žena u procesu postizanja mira i sigurnosti, posebice na pozicijama odlučivanja.

Bosna i Hercegovina je prepoznala značaj provedbe ove Rezolucije, te je kao prva država u Jugoistočnoj Europi , 27. 10. 2010. godine,  usvojila prvi Akcijski plana za njezinu provedbu, za razdoblje 2010-2013.godine. Trenutačno se provodi treći Akcijski plan za razdoblje 2018-2022. godine, uz stručnu i koordinacijsku ulogu i potporu Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

Ministarstvo sigurnosti kao i ministarstva unutarnjih poslova i agencije za provedbu zakona na državnoj, entitetskoj, kantonalnoj  razini, te Policija Distrikta Brčo su ključni nositelji provedbe nekoliko ciljeva i mnogobrojnih aktivnosti u okviru provedbe Akcijskog plana. Jedan od od tri strateška cilja Akcijskom planu se odnosi na povećano sudjelovanje žena u vojsci, policiji i mirovnim misijama, posebice na mjestima donošenja odluka.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine poklanja veliku pozornost i značaj provedbi postavljenih ciljeva u okviru Akcijskog plana i snažno se zalaže za promociju i stvaranje pretpostavki za veće sudjelovanje žena  u mirovnim misijama. Zbog toga se primjenjuje pozitivna mjera s ciljem davanja prednosti podzastupljenom spolu. Na ovaj se način želi osigurati, kako   ravnopravnu zastupljenost žena i muškaraca, tako i integraciju rodne dimenzije u procedure i aktivnosti, koji su sastavni dio postupka upućivanja policijskih službenika i službenica u operacije potpore miru Ujedinjenih naroda.

 U proteklih deset godina postotak zastupljenosti žena u mirovnim misijama je iznosio između od 20 do 30 posto, zahvaljujući primjeni pozitivnih mjera kojima se potiče prijavljivanje i sudjelovanje žena u mirovnim misijama. Trenutačno se u misijama nalazi ukupno 26 policijskih službenika iz BiH (20- Južni Sudan, 6-Cipar) od čega 8 žena ili 30,76 posto.

Policijske službenice obavljaju različite poslove unutar misija, uključujući rukovodeće pozicije. Ministar sigurnosti BiH ih je imenovao za zapovjednice i zamjenice zapovjenika bh. kontingenata u različitim misijma ( Istočni Timor, Haiti, Liberija, Sudan, Južni Sudan,Kongo, Cipar).

Podsjećamo da su naše napore da damo doprinos globalnom miru i sigurnosti i kroz sudjelovanje žena u različitim djelovima svijeta čija je sigurnost ugrožena raznim konfliktima i krizama, prepoznali Ujedinjeni narodi. Ministarstvu sigurnosti BiH su Ujedinjeni narodi dodijelili i nagradu u 2012. godini za sveukupni doprinos u promociji koncepta ravnopravnosti spolova i provedbi Rezolucije Vijeća sigurnosti sigurnosti 1325 – Žene, mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini.

Ministar Radončić koristi priliku da još jedanput  podsjeti i ukaže na značajnu ulogu policijskih agencija u procesu upućivanja policijskih službenika i službenica u mirovne misije. Bez razumjevanja i podrške rukovodstava policijskih agencija u ovom procesu, može se dogoditi da BiH izgubi mogućnost sudjelovanja, jer UN uvjetuje angažman i muškaraca, ako među prijavljenim kandidatima nema minimalno 20 posto žena. Zbog toga ministar Radončić apelira, ohrabruje i motivira, ne samo žene da se prijavljuju za sudjelovanje u mirovnim misijama, nego i  rukovodstvo policijskih agencija da plansku i sistemski, uz korištenje afirmativnih/pozitivnih mjera namijenjenih osnaživanju podzastupljenog spola, stvaraju pretpostavke za još veći odaziv i žena i muškaraca za službu u mirovnim misijama u budućnosti.